Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och dialog

Följ projektet via

Arbetstunnel till kraftledningstunneln Anneberg-Skanstull Tunnel, City Link etapp 2.

Svenska kraftnät bjuder in till samråd avseende planerad ansökan om bortledning av grundvatten vid anläggande av en ny arbetstunnel, kallad Sofia Link, vid Stadsgårdskajen på Södermalm, Stockholm.

Syfte med arbetstunnel Sofia Link

Arbetstunneln möjliggör för Svenska kraftnät att vid drivning av Anneberg-Skanstull Tunnel föra ut bergmassor från passagen av Strömmen via Region Stockholms befintliga arbetstunnel vid Londonviadukten istället för via hiss i vertikalschakt längs med Stadsgårdsleden.

Grundvattenbortledning och den eventuella skyddsinfiltration som kan behövas är tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och Svenska kraftnät kommer därför att söka tillstånd för detta. Tillstånd söks vid mark- och miljödomstolen.

Samrådstid och annonsering 

Samrådet pågår 3-28 februari 2023. Annonsering sker i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Mitti Södermalm.

Synpunkter 

Skriftliga synpunkter på planerade åtgärder tas tacksamt emot till
samrad@bergab.se eller Bergab, Vretenvägen 12, 171 54 Solna. Märk kuvertet "Svenska kraftnät".

Samrådsunderlag och frågor

Samrådsunderlaget finns att ladda ner under rubriken "dokument och kartor". Önskar ni beställa en papperskopia av eller har frågor om samrådet och den ansökta verksamheten, kontakta Patrik Zaman på Bergab, tel.0701 - 91 94 09 eller patrik.zaman@bergab.se.