Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anneberg – Skanstull:
Samråd och dialog

Följ projektet via

Samråd har genomförts mellan 2012 och 2015 där vi har tagit emot synpunkter på den nya elförbindelsen Anneberg–Skanstull.

Tillståndsansökningarna lämnades in till berörda myndigheter i maj 2015. Vi har vid flera tillfällen haft samråd med länsstyrelsen, berörda kommuner, myndigheter, intresseorganisationer, fastighetsägare och övriga berörda för att informera om och ta emot synpunkter på den planerade elförbindelsen. Samrådet innefattar hela tunnelanläggningen, det vill säga placering av tunneln, ventilationsschakt med förbindelsetunnlar och markkablar i Anneberg. Våren 2015 lämnade vi in tillståndsansökningar till Energimarknadsinspektionen samt Mark- och miljödomstolen för koncession (tillstånd) och miljödom. De synpunkter som har kommit in vid samråd ingår som en del i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogats vår ansökan.

Så har utrednings- och samrådsprocessen gått till

 • Våren 2012 hade vi samråd om flera utredningskorridorer för den nya elförbindelsen. Inför samrådet bjöd vi in berörda till öppna hus för att informera och ta emot synpunkter.
       
 • Vidare utredning om ett detaljerat sträckningsförslag.   
       
 • Under februari och mars 2014 skedde samråd om ett detaljerat sträckningsförslag och vilken påverkan den planerade tunnelanläggningen kan medföra på miljön och boende.
       
 • Efter ytterligare utredning korrigerade vi därefter tunnelsträckningen i såväl djup- som sidled mellan Blecktornsparken på Södermalm och station Skanstull i Hammarbyhamnen. Samråd om dessa korrigeringar pågick under april och maj 2014.   
       
 • I maj–juni 2014 förlängde vi samrådstiden för att ta emot synpunkter.   
       
 • Vid årsskiftet 2014/2015 hade vi ett kompletterande samråd med anledning av ett alternativt tunneldjup mellan schakt Stadsgårdskajen och schakt Skanstull. Samrådet innefattade även förtydligande av sträckning inom kvarteret Mårtensdal.

Så har vi informerat om samråden

Som en del av samrådsprocessen har vi haft öppet hus vid flera tillfällen på Södermalm, Östermalm och i Danderyd. Vi har även annonserat i lokal- och riksmedia, bjudit in och informerat berörda via utskick.

Läs mer om samrådsprocessen här

Granskad