Vanliga frågor

16 frågor inom Alla frågor

 • Hur vet ni var i Sverige ni behöver bygga ut?

  Svar

  Vi analyserar löpande hur elmarknaden och överföringsbehovetbehöver utvecklas. Nätet kan exempelvis behöva förstärkas till eller i ettvisst område där vi ser att elförbrukningen kommer att öka. Vi kan också behövaby... Läs mer
 • Hur ser processen ut för att välja sträckning?

  Svar

  Vi arbetar för att placera en ny ledning där den sammantaget får så liten påverkan som möjligt. Vår strävan är att alltid ta så stor hänsyn som möjligt till boendemiljöer, natur- och kulturvärden etc. Samtidigt måst... Läs mer
 • Hur väljer ni sträckning för en ny elförbindelse?

  Svar

  Vi gör en samlad bedömning och väljer den sträckning som sammantaget ger minst negativ påverkan på boendemiljöer och natur- och kulturmiljövärden. Det innebär att vi kan välja en sträckning som ger stor negativ påve... Läs mer
 • Vem beslutar att en kraftledning får byggas?

  Svar

  Svenska kraftnäts roll är att utreda möjliga alternativ och att förorda den utbyggnad som vi bedömer vara lämpligast. Vi lämnar en ansökan om tillstånd, så kallad ... Läs mer
 • Vilka beslutar om tillstånd?

  Svar

  Vi ansöker om tillstånd, så kallad koncession, till Energimarknadsinspektionen. Som underlag lämnar vi in en koncessionsansökan samt en miljökonsekvensbeskrivning. I vissa fall beh&ou... Läs mer
 • Vad händer efter att ni lämnat in tillståndshandlingarna?

  Svar

  Då skickar Energimarknadsinspektionen (Ei) ansökan på remiss. Det innebär att berörda myndigheter och markägare blir informerade och får möjlighet att lämna synpunkter till Ei. Därefter tar Ei ett beslut.
 • Kan jag som markägare överklaga beslut om tillstånd?

  Svar

  Ja, inom tre veckor kan du överklaga Energimarknadsinspektionens beslut.
 • Vad är ett samråd?

  Svar

  Det är en process för att informera allmänhet och andra berörda aktörer om våra utbyggnadsplaner där de har möjlighet att skicka in yttranden till Svenska kraftnät. Vi samråder med berörda fastighetsägare, myndighet... Läs mer
 • När kan jag lämna synpunkter?

  Svar

  Du kan lämna in dina synpunkter fram till att vi lämnar in koncessionsansökan,det vill säga ansökan om tillstånd. Du har störst chans att påverka om dulämnar synpunkter under den period då vi presenterar ett nytt sa... Läs mer
 • Var hittar jag svar på mina synpunkter?

  Svar

  I den samrådsredogörelse som vi publicerar här på webben en tid efter samrådet finns en sammanställning av alla synpunkter och våra svar på dessa. Du får alltså inte ett personligt svar via e-post eller post.
Granskad