Med koncessionsansökan inskickad är Svenska kraftnäts samrådsperiod avslutad. Vi vill tacka för alla värdefulla synpunkter som vi har fått in. Den information som har lämnats till Svenska kraftnät har utgjort ett viktigt underlag i arbetet med att hitta en sträckning för den nya kraftledningen mellan Nybro och Hemsjö.

Koncessionsansökan för Ekhyddan – Nybro skickades in 19 juni 2017. Med koncessionsansökan inskickad är Svenska kraftnäts samråd avslutat. Vi tackar för alla värdefulla synpunkter som vi har fått in. De har haft en stor betydelse i vårt arbete med att ta fram ett sträckningsförslag för ledningen.

Samrådet har pågått sedan 2014 och har genomförts i två större omgångar med flera informationsmöten. Därutöver har kompletterande samråd genomförts för sju delsträckor: Nybro – Vackamo, Harebo och Lindholmen, Öjasjön, Mörrumsån, Dockemåla, Getasjö, Ågrenstorp (Ällenäs - Solliden) och Starkeklev

Samrådsredogörelser

Inkomna yttranden och Svenska kraftnäts kommentarer har sammanställts i samrådsredogörelser.

Samtliga samrådsredogörelser finns som bilagor till MKB:n under sidan Dokument och kartor

Granskad