Vanliga frågor

6 frågor inom Alla frågor

 • Vem beslutar att en kraftledning får byggas?

  Svar

  Svenska kraftnäts roll är att utreda möjliga alternativ och att förorda den utbyggnad som vi bedömer vara lämpligast. Vi lämnar en ansökan om tillstånd, så kallad ... Läs mer
 • Vilka beslutar om tillstånd?

  Svar

  Vi ansöker om tillstånd, så kallad koncession, till Energimarknadsinspektionen. Som underlag lämnar vi in en koncessionsansökan samt en miljökonsekvensbeskrivning. I vissa fall beh&ou... Läs mer
 • Varför behövs den här elförbindelsen?

  Svar

  Den bidrar till att förstärka Stockholmsregionens elnät med högre spänningsnivå i Stockholm i och med att Stockholm växer. Lokal elproduktion har dessutom avvecklats samtidigt som det finns ett intresse att etablera... Läs mer
 • Vad händer om ni inte bygger elförbindelsen?

  Svar

  Det innebär att transmissionsnätet inte förstärks enligt de behov som finns för att möjliggöra ökade effektuttag och trygga den framtida elförsörjningen. Tillsammans med flera andra pågående och planerade nätförstär... Läs mer
 • Var ska elförbindelsen byggas?

  Svar

  Det är inte beslutat än. Mellan 6 oktober och 22 november 2020 pågår samråd om ett sträckningsförslag. Vi har studerat olika alternativ och sedan valt en utredningskorridor som är vi bedömer är framkomlig.  Utbyggna... Läs mer
 • Hur väljer ni sträckning?

  Svar

  Vi gör en samlad bedömning från egna utredningar samt inkomna synpunkter och väljer den sträckning som sammantaget är lämpligast då flera aspekter sammanvägs. Dessa är framkomlighet, driftsäkerhet, teknisk genomförb... Läs mer
Granskad