Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och dialog

Följ projektet via

Samrådsprocessen sker i flera steg och är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att välja en sträckning, som förutom teknisk genomförbarhet och krav på driftsäkerhet, tar hänsyn till andra intressen såsom befintliga bostäder och verksamheter, detaljplaner, andra riksintressen samt natur- och kulturmiljö.

Samråd om ett sträckningsförslag

Hösten 2020 genomförde vi samråd om ett sträckningsförslag för att informera och ta emot information som kan vara av värde inför valet av den slutgiltiga place­ringen. Samrådet riktas bland annat till berörda länsstyrelser, kommuner, sektorsmyndigheter, organisationer, fastighetsägare samt allmänheten.

Kompletterande samråd om tillkommande sträckningsförslag våren 2021

Under samrådet 2020 fick vi in yttranden om att utreda ytterligare alternativa lokaliseringar för vissa delsträckor. Efter att ha undersökt och utvärderat dessa förslag under våren 2021 genomför vi ett kompletterande skriftligt samråd mellan 12 april och 30 april 2021 om tillkommande alternativ vid passage Barkarby med en något utökad utredningskorridor för delsträckan Hästa klack söderut till Hjulsta trafikplats.

Varför samråder vi?

Genom samråd vill vi få information från myndigheter, kommuner, berörda fastighetsägare, närboende och andra intressenter som påverkar ledningens slutgiltiga placering. Genom dialog vill vi även ge underlag för att dessa och allmänheten ska få bra underlag för att lämna yttrande på vårt förslag.

Justeringar av sträckningsförslaget kan komma att ske inom korridoren utifrån de yttranden som kommit in under de samråd som genomförts.

Under menyn ”Dokument och kartor” (länk: öppnas i nytt fönster) hittar du underlag från samråden, där vi beskriver möjliga sträckningar, så kallade utbyggnadskorridorer, för den planerade ledningen.

Tidigare samråd om flera utredningskorridorer

Sedan samrådsprocessen startade har vi haft dialog med berörda kommuner, fastighetsägare och andra myndigheter och samhällsaktörer för att få information och komma ett steg längre i att kunna föreslå ett sträckningsförslag. Vi har även haft öppna hus för att svara på frågor som berörda fastighetsägare har haft. 

Ett första samråd om flera utredningskorridorer genomfördes våren 2017. De utredningar som därefter följde resulterade i att ytterligare korridorer tillkom. Hösten 2018 avslutades ett kompletterande samråd om de nya korridorer som hade tillkommit. Våren 2019 valde vi en av korridorerna som vi utrett vidare.