Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

NordSyd

Följ projektet via

NordSyd - Svenska kraftnäts största investeringspaket för att möta förbrukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del i energiomställningen i Sverige

NordSyd - Svenska kraftnäts största investeringspaket för att möta förbrukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del i energiomställningen i Sverige

Gränsen mellan elområdena 2 och 3, det så kallade snitt 2, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar de närmaste dryga 20 åren. Resultatet kommer att bli ett mer flexibelt och robust transmissionsnät som är förberett för förändringar i det svenska elsystemet och samtidigt kan möta behoven av ökad överföring från norr till söder. Det samlade namnet på investeringspaketet är NordSyd.

Snitt 2 korsas av åtta 400 kV-ledningar och tre 220 kV-ledningar och har stor påverkan på elmarknaden och driftsäkerheten i det nordeuropeiska elsystemet. Investeringspaketet NordSyd omfattar sex av de elva ledningar som korsar snitt 2, de tre äldsta 400 kV-ledningarna och de tre 220 kV-ledningarna.

Åtgärderna som kommer att genomföras inom NordSyd är mycket omfattande och de mest långsiktiga åtgärderna beräknas ta flera decennier att genomföra, men det kommer också att genomföras åtgärder de närmaste åren som påverkar över­föringen i den här delen av transmissionsnätet. NordSyd handlar inte bara om att genom­föra reinvesteringar utan också om att förnya och förstärka för att öka kapaciteten från dagens 7 300 MW upp till mer än 10 000 MW.

Investeringspaketet består av fyra ben och nu ligger fokus på att få igång Uppsalabenet och Västeråsbenet. Ledningarna planeras att tas i drift 2033-2035. Utredningar för Karlstadsbenet pågår, medan utredningar för Hallsbergsbenet planeras starta 2025.

Nytt om NordSyd

Viktig dialog med Energimarknadsinspektionen om förutsättningar för utbyggnad


I januari träffade investeringsprogram NordSyd på Svenska kraftnät 60 st medarbetare på Energimarknadsinspektionen (Ei). Åhörarna var till stor del handläggare på avdelningen för Tillstånd och prövning på Ei. Mötet var en viktig pusselbit för gott samarbete då båda verksamheterna står inför en utmaning när tillståndsansökningar från Svenska kraftnät växer i omfattning under flera år framöver.

Bild av miljö och karta över sträckning

Transmissionsnätet stärks med 30 mil nya ledningar


Under oktober i år beslutade Svenska kraftnät om att investera i två nya 400 kV-ledningar mellan Sollefteå och Mehedeby i Tierps kommun. Tillsammans med övriga projekt i NordSyd bidrar investeringen till att öka överföringskapaciteten från norra till södra Sverige.

Dialog och samverkan viktigt när transmissionsnätet ska byggas ut


Utvecklingen av elnätet måste ske, och det snabbt. Det finns en stor efterfrågan på mer el och ökad överföringskapacitet, stora industriella satsningar som batterifabriker och kemiindustri efterfrågar anslutning som motsvarar ett helt Sverige i energianvändning. För att få till detta krävs samverkan på bred front. Vid ett kunskapsseminarium om elförsörjning, initierat av Länsstyrelsen Västernorrland, blev vikten av dialog och samarbete tydligt.

Kort om NordSyd

  • Svenska kraftnäts största investeringspaket
  • Cirka 2 000 kilometer ny ledning ska byggas
  • Omkring 35 stationer kommer att byggas eller förnyas
  • Genomförande fram till år 2040
  • Investeringar på cirka 75 miljarder kronor

 

Karta över sträckningarna för investeringspaketet NordSyd

Ställ en fråga

Ställ din fråga om NordSyd så svarar vi så snart vi kan

Kontakta oss

Granskad