Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

NordSyd

Följ projektet via

NordSyd – Svenska kraftnäts största investeringspaket för att möta förbrukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del i energiomställningen i Sverige

NordSyd – Svenska kraftnäts största investeringspaket för att möta förbrukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del i energiomställningen i Sverige

Gränsen mellan elområdena 2 och 3, det så kallade snitt 2, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar de närmaste dryga 20 åren. Resultatet kommer att bli ett mer flexibelt och robust transmissionsnät som är förberett för förändringar i det svenska elsystemet och samtidigt kan möta behoven av ökad överföring från norr till söder. Det samlade namnet på investeringspaketet är NordSyd.

Snitt 2 korsas av åtta 400 kV-ledningar och tre 220 kV-ledningar och har stor påverkan på elmarknaden och driftsäkerheten i det nordeuropeiska elsystemet. Investeringspaketet NordSyd omfattar sex av de elva ledningar som korsar snitt 2, de tre äldsta 400 kV-ledningarna och de tre 220 kV-ledningarna.

Åtgärderna som kommer att genomföras inom NordSyd är mycket omfattande och de mest långsiktiga åtgärderna beräknas ta flera decennier att genomföra, men det kommer också att genomföras åtgärder de närmaste åren som påverkar över­föringen i den här delen av transmissionsnätet. NordSyd handlar inte bara om att genom­föra reinvesteringar utan också om att förnya och förstärka för att öka kapaciteten från dagens 7 300 MW upp till mer än 10 000 MW.

Investeringspaketet består av fyra ben och nu ligger fokus på att få igång Uppsalabenet, Västeråsbenet och Karlstadbenet. Ledningarna planeras att tas i drift 2033-2035. Utredningar för Hallsbergsbenet planeras starta 2025.

Nytt om NordSyd

Luftledning i skogen med blå himmel och rosa moln.

Nu startar Karlstadbenet – vårt största ledningsprojekt någonsin


Svenska kraftnäts styrelse har nu fattat inriktningsbeslut för Karlstadbenet, vilket är vårt enskilt största ledningsbyggnadsprojekt någonsin.

Svenska kraftnät söker tillstånd att bygga för ett växande Uppsala


Svenska kraftnät har nu skickat in ansökan om att få bygga nya elförbindelser mellan Mehedeby i Tierp kommun och Odensala i Sigtuna kommun. – Nu ersätter vi det gamla elnätet som en gång elektrifierade Uppsala med omnejd med moderna ledningar med större kapacitet. Elkrisen och klimatförändringarna har visat hur angeläget det är, säger Anna Isenberg, programledare för investeringspaketet NordSyd på Svenska kraftnät.

Grusväg under kraftledning i skogen.

Grönt ljus för ledningsbygge i Nässe – startskott för historisk satsning


Nu har Svenska kraftnät fått tillstånd av Energimarknadsinspektionen att bygga sju kraftledningar i anslutning till den nya stationen Nässe i Sollefteå. Det är de första ledningarna som fått tillstånd att byggas inom NordSyd, vårt största investeringspaket.

Kort om NordSyd

  • Svenska kraftnäts största investeringspaket
  • Cirka 2 000 kilometer ny ledning ska byggas
  • Omkring 35 stationer kommer att byggas eller förnyas
  • Genomförande fram till år 2040
  • Investeringar på cirka 75 miljarder kronor

 

Översiktskarta över NordSyd området

Ställ en fråga

Ställ din fråga om NordSyd så svarar vi så snart vi kan. Inkomna frågor besvaras efter den 12 augusti.

Kontakta oss