Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

SydVästlänken

Säkrare elförsörjning i södra Sverige

SydVästlänken är vår största investering någonsin och sträcker sig från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. Med länken i full drift kommer kapaciteten att överföra el mellan mellersta och södra Sverige att öka.

Om projektet

Säkrare elförsörjning i södra Sverige

SydVästlänken är vår största investering någonsin och sträcker sig från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. Med länken i full drift kommer kapaciteten att överföra el mellan mellersta och södra Sverige att öka.

Om projektet

Om verksamhet vid markförlagd kabel i transmissionsnätet

Alla Svenska kraftnäts ledningar, både luftledningar och kablar, ingår i det svenska transmissionsnätet för el. Det drivs med mycket höga spänningar och strömmar. De höga spänningarna och strömmarna kan orsaka skador på människor, djur och egendom om anläggningarna inte utförs och hanteras på rätt sätt. Avbrott eller reduktioner av överföringsförmågan i stamnätet kan också få stora konsekvenser för elmarknaden och driftsäkerheten. Denna vägledning anger Svenska kraftnäts krav och önskemål på installationer och verksamheter som pågår eller planeras i anslutning till transmissionsnätets kablar. Det kan gälla t.ex. vägar, järnvägar, ledningar för el, tele, fjärrvärme och V/A etc. Vägledningen ger förslag på hur angränsande installationer och anläggningar kan utföras samt på de tillvägagångssätt och den dokumentation som Svenska kraftnät anser nödvändig. 

Vägledning till myndigheter, kommuner, allmänhet, ledningsägare och näringsidkare (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Nytt om SydVästlänken

SydVästlänkens likströmsförbindelse är nu i drift och en del av transmissionsnätet


SydVästlänkens likströmsförbindelse togs i kommersiell drift den 27 juli och är därmed en del av det svenska transmissionsnätet.

Drifttagningen av SydVästlänken förskjuts till augusti


De senaste månaderna har kontrollutrustningens mjukvara uppdaterats och verifierats i anläggningarna. Vid de fullskaletester där anläggningarna varit anslutna till stamnätet har det framkommit behov att korrigera brister i mjukvaran för kraftelektroniken innan anläggningarna som helhet kan tas i drift. Därför skjuts planerad drifttagning av SydVästlänkens likströmsförbindelse fram till 15 augusti 2021.

Drifttagning av SydVästlänken i mars 2021


Den planerade drifttagningen av SydVästlänkens likströmsdel skjuts fram ytterligare. I samråd med leverantören av tekniken i omriktarstationerna, GE’s Grid Solutions, är nytt drifttagningsdatum planerat till 31 mars 2021.

Fakta om SydVästlänken

Investering: 7300 miljoner kr
Teknik Hallsberg – Barkeryd: Växelström (400 kV)
Teknik Barkeryd – Hurva: Likström, HVDC VSC (2 x 600 MW)
Längd på växelströmsledning: 18 mil
Längd på likströmsledning: 6 mil
Längd på likströmskabel: 19 mil
Stationer som ingår i projektet: Östansjö, Barkeryd och Hurva. 

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Drifttagning Östansjö - Barkeryd, 400 kV växelström April 2015
Drifttagning Barkeryd - Hurva, 2 x 600 MW (likström) Juli 2021

Bilder från projektet

Karta som visar sträckningen mellan Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne.

Kontakt